โค้ด เพลงลูกทุ่ง - รวมโค้ด เพลงลูกทุ่ง 21 - 30

21.ขอใจกันหนาว - ต่าย อรทัย
http://www.bloxster.net/luktung51/41779/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img245.imageshack.us/img245/455/luktung51korjaikannowqf4.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

22.น้ำตาฟ้า - สามโทน
http://www.bloxster.net/luktung51/41781/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img218.imageshack.us/img218/4377/luktung51namtafarja3.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

23.น้ำตาลาไทร - ไท ธนาวุฒิ 
http://www.bloxster.net/luktung51/41783/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://www.wherearepop.com/members/nannee/mp3ss3780s.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

24.กลับมาทำไม - แหยม ยโสธร 
http://www.bloxster.net/luktung51/41788/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img141.imageshack.us/img141/3425/luktung51kabmatummaigi1.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

25.ไม่มีเธอจะบอกรักใคร - หญิง ธิติกานต์
http://www.bloxster.net/luktung51/41789/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img20.imageshack.us/img20/4438/luktung51maimeturjabokrtj7.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

26.มนต์รักลูกทุ่ง - ยอดรัก สลักใจ  
http://www.bloxster.net/luktung51/41791/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img149.imageshack.us/img149/3973/luktung51monrakluktungfc5.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

27.น้ำตาแสงใต้ - ก็อต จักรพรรณ 
http://www.bloxster.net/luktung51/41796/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img222.imageshack.us/img222/906/luktung51nunjaopehw3.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

28.เสียงขลุ่ยเรียกนาง - โอภาส ทศพร
http://www.bloxster.net/luktung51/41838/
<embed src=http://img246.imageshack.us/img246/6273/luktung51kuiopatnp5.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

29.หัวใจฝากถาม - ฝน ธนสุนทร 
http://www.bloxster.net/luktung51/41842/
<embed src=http://img134.imageshack.us/img134/9008/luktung51faktamyx7.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="false" wmode="Window" quality="high"></embed>

30.ใจอ่อน - ฝน ธนสุนทร
http://www.bloxster.net/luktung51/41843/
<embed src=http://img239.imageshack.us/img239/7011/luktung51jaionkf4.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="false" wmode="Window" quality="high"></embed>

Comment

Comment:

Tweet