โค้ด เพลงลูกทุ่ง - รวมโค้ด เพลงลูกทุ่ง 41-50

41.ขาดเขาเราอยู่ - กุ้ง บุศยมาศ / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42048/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img100.imageshack.us/img100/7120/luktung51kadkaorawyowco9.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

42.นักร้องบ้านนอก - พุ่มพวง ดวงจันทร์ / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42049/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img152.imageshack.us/img152/3244/luktung51nakrongbannokxg5.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

43.อย่าทำอย่างนี้กับคนอื่น - วรานุช พุทธชาด / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42050/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img89.imageshack.us/img89/2789/luktung51yartumyangnekakh2.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

44.สัญญาหัวใจ - ก็อต จักรพรรณ  / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42064/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img101.imageshack.us/img101/6666/luktung51sanyahourjaiah3.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

45.จันทร์ - โจ้ ธนรัฐ ปิ่นเวหา  / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42110/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img138.imageshack.us/img138/6339/luktung51moonrf7.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

46.หลอกกันไซ - อันดา  / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42112/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img162.imageshack.us/img162/1442/luktung51rokkansaijs0.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

47.จะอยู่เคียงข้างเธอ - บิว กัลยาณี    / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42113/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img108.imageshack.us/img108/2539/luktung51jayoukengkangtgs0.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

48.ขอคุยด้วยได้ไหม - ตั๊กแตน ชลดา  / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42398/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://baanmaha.us/jolo/Other/T001.wma width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

49.อย่าเปิดเพลงนั้น - ตั๊กแตน ชลดา / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42402/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img87.imageshack.us/img87/2425/luktung51yarpardplangnapt0.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

50.แว่วเสียงซึง - อรวี สัจจานนท์   /เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/42495/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img87.imageshack.us/img87/5030/luktung51vawseangsunggh6.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

โค้ด เพลงลูกทุ่ง - รวมโค้ด เพลงลูกทุ่ง

Comment

Comment:

Tweet