โค้ด เพลงลูกทุ่ง - รวมโค้ด เพลงลูกทุ่ง 51 -60  

51.แว่วเสียงซึง - มณีมุกดา   / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42496/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img247.imageshack.us/img247/240/luktung51manemukdaxk1.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

52.อย่าทำดีมากนัก - ฝน ธนสุนทร / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42497/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img244.imageshack.us/img244/9707/luktung51yartumdeemaknaqq3.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

53.นึกเสียว่าสงสาร - อ้อย กระท้อน  / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42559/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img100.imageshack.us/img100/4515/luktung51nukseavasongsazd6.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

54.เขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตา - หญิง  ธิติกานต์ / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42604/
<embed src=http://img155.imageshack.us/img155/1663/luktung51lobduynamtaux2.swf quality='high' pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash width='0' height='0'></embed>

55.ยอยศพระลอ - ชินกร ไกรลาศ  / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42608/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img153.imageshack.us/img153/2069/luktung51yoryodpralowwi5.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

56.กระต่ายหมายจันทร์ - พิทักษ์  / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42793/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img292.imageshack.us/img292/4351/luktung51pitakzq7.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

57.กาษานาคา - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์   / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42795/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img341.imageshack.us/img341/597/luktung51kasanakasf8.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

58.ขอบคุณไออุ่น - บิว กัลยาณี  / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/42836/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://www.wherearepop.com/members/wherearepop/cha/hifias1391s.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

59.คนดีของเธอ - กุ้ง สุธิราช  / เพลงลูกทุ่ง

http://www.bloxster.net/luktung51/43085/
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://img151.imageshack.us/img151/2613/luktung51kondekongturdb3.swf width="0" height="0" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" loop="loop" menu="menu" wmode="Window" quality="high"></embed>

60.ปริญญาใจ - ศิริพร อำไพพงษ์  / เพลงลูกทุ่ง
http://www.bloxster.net/luktung51/43336/
<embed src=http://img235.imageshack.us/img235/6633/luktung51parinyajaigb2.swf quality='high' pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash width='0' height='0'></embed>

โค้ด เพลงลูกทุ่ง - รวมโค้ด เพลงลูกทุ่ง 51 -60

Comment

Comment:

Tweet